O Komitecie
Zdrowia
Publicznego

Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk działa przy Wydziale V Nauk Medycznych PAN. Swym zakresem działania obejmuje zdrowie publiczne i epidemiologię.

Do zadań Komitetu należy podejmowanie działań służących rozwojowi dyscypliny zdrowia publicznego, w tym zwłaszcza: analiza i ocena stanu nauki, wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej, inicjowanie badań, ocena programów oraz współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzyakademijnym Panelem do spraw Medycznych (IAMP).

 

Prezydium
Komitetu Zdrowia Publicznego
2020-2023

przewodniczący Prezydium KZP PAN

Prof. dr hab. Wojciech Hanke

z-ca przewodniczącego Prezydium KZP PAN

Prof. dr hab. Danuta Koradecka

z-ca przewodniczącego Prezydium KZP PAN

Prof. dr hab. Bolesław Samoliński

członek Prezydium KZPPAN

Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski

członek Prezydium KZPPAN

Dr hab. Jarosław Pinkas

sekretarz naukowy KZP PAN, powołany na członka-specjalistę Komitetu w dniu 28.02.2020r.

Dr n. med. Daniel Śliż

Aktualności

8 października 2023

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z profesorem Januszem Heitzmanem. O konieczności scalenia elementów polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia…
+ czytaj więcej
16 września 2023

Konferencja „Polskie Zdrowie 2.0”

Link do transmisji z konferencji:
+ czytaj więcej

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. +48 (22) 182-60-00

Wydział V Nauk Medycznych
tel. +48 22 182 60 50
e-mail: wydzial_5@pan.pl