Prof. dr hab. Wojciech Drygas

Instytut Kardiologii,
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia

ul. Alpejska 42, 04-635 Warszawa
email: wdrygas@ikard.pl

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. +48 (22) 182-60-00

Wydział V Nauk Medycznych
tel. +48 22 182 60 50
e-mail: wydzial_5@pan.pl