z-ca przewodniczącego Prezydium KZP PAN

Prof. dr hab. Bolesław Samoliński

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
e-mail: boleslaw.samolinski@wum.edu.pl

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. +48 (22) 182-60-00

Wydział V Nauk Medycznych
tel. +48 22 182 60 50
e-mail: wydzial_5@pan.pl