przewodniczący Prezydium KZP PAN

Prof. dr hab. Wojciech Hanke

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera
Zakład Epidemiologii Środowiskowej

ul. Św. Teresy 8, 90-950 Łódź
e-mail: wojt@imp.lodz.pl

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. +48 (22) 182-60-00

Wydział V Nauk Medycznych
tel. +48 22 182 60 50
e-mail: wydzial_5@pan.pl