Profesjonalizacja promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Działania w Europie, skali globalnej i w Polsce

Opracowanie powstało w efekcie prac, powołanego w 2017 r. w Komitecie Zdrowia Publicznego PAN, zespołu ds. kształcenia w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej profesjonalistów i innych grup zawodowych. Jego celem było przedstawienie na podstawie piśmiennictwa i różnych dokumentów:

  1. Zadań i kompetencji w zawodzie specjalisty edukacji zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych;
  2. Kompetencji i standardów zawodowych w promocji zdrowia zaproponowanych w Europejskim projekcie CompHP
  3. Działań podejmowanych przez Międzynarodową Unię Promocji Zdrowia i Edukacji IUHPE
  4. Działań w zakresie profesjonalizacji promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w Polsce

W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na proces opracowywania kompetencji zawodowych i współpracę międzynarodową.

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mogą być przydatne dla działań ukierunkowanych na profesjonalizację w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w Polsce. Mogą być również wykorzystane w planowaniu kształcenia przed- i podyplomowego różnych grup zawodowych, których zadania obejmują również edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Profesjonalizacja promocji zdrowia

Opublikowano: 5 października 2019

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. +48 (22) 182-60-00

Wydział V Nauk Medycznych
tel. +48 22 182 60 50
e-mail: wydzial_5@pan.pl