Zespół zadaniowy ds. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Prof. dr hab. Barbara Woynarowska (KZP PAN, UW) – przewodnicząca
  2. Dr hab. Tomasz Zdrojewski – (KZP PAN, GUM)
  3. Dr Bogdan Wojtyniak (KZP PAN, NIZP-PZH)
  4. Prof. dr hab. Maciej Banach (KZP PAN, UM Łódź)
  5. Dr Małgorzata Gajewska (KZP PAN, NIZP-PZH)
  6. Dr hab. Lesław Kulmatycki (AWF Wrocław)
  7. Dr Krzysztof Ostaszewski (IPiN Warszawa)
  8. Dr Michał Brzeziński (GUM) – sekretarz

Publikacja:
Barbara Woynarowska, Krzysztof Ostaszewski, Lesław Kulmatycki Działania szkół na rzecz zdrowia w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2014; 2(38):169-187.

Publikację można znaleźć na stronach Biura Analiz Sejmowych

Opublikowano: 27 września 2020

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. +48 (22) 182-60-00

Wydział V Nauk Medycznych
tel. +48 22 182 60 50
e-mail: wydzial_5@pan.pl