Zespół zadaniowy ds. prewencji chorób przewlekłych w środowisku pracy – propozycja systemu integrującego interwencję poprawiającą warunki pracy i stan zdrowia pracowników

W skład Zespołu wchodzą:

1.    Prof. Wojciech Hanke (KZP PAN, IMP) – przewodniczący
2.    Prof. Danuta Koradecka (KZP PAN,CIOP-PIB) – z-ca przewodniczącego
3.    Dr hab. Tomasz Zdrojewski (KZP PAN, prof. nazdw. GUM)
4.    Prof. Wojciech Drygas (KZP PAN, UM w Łodzi)
5.    Prof. Bogdan Wojtyniak (KZP PAN, NIZP- PZH)
6.    Dr Joanna Bugajska (CIOP-PIB)
7.    Dr hab. Maria Widerszal-Bazyl (prof. nadzw. CIOP-PIB)
8.    Dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska (prof. nadzw. CIOP-PIB)
9.    Prof. Alicja Bortkiewicz (IMP w Łodzi)
10.    Prof. Jolanta Walusiak-Skorupa (IMP w Łodzi)
11.    Dr Marcin Rybacki (IMP w Łodzi)
12.    Dr Andrzej Marcinkiewicz (IMP w Łodzi)
13.    Dr Jadwiga Siedlecka (IMP w Łodzi)
14.    Dr Elżbieta Gadzicka (IMP w Łodzi)

 

Opublikowano: 27 września 2020

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. +48 (22) 182-60-00

Wydział V Nauk Medycznych
tel. +48 22 182 60 50
e-mail: wydzial_5@pan.pl