z-ca przewodniczącego Prezydium KZP PAN

Prof. dr hab. Danuta Koradecka

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
e-mail: dakor@ciop.pl

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. +48 (22) 182-60-00

Wydział V Nauk Medycznych
tel. +48 22 182 60 50
e-mail: wydzial_5@pan.pl