Prezydium Komitetu

przewodniczący Prezydium KZP PAN

Prof. dr hab. Wojciech Hanke

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera
Zakład Epidemiologii Środowiskowej
+ dowiedz się więcej
z-ca przewodniczącego Prezydium KZP PAN

Prof. dr hab. Danuta Koradecka

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
+ dowiedz się więcej
członek Prezydium KZPPAN

Dr hab. Jarosław Pinkas

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
+ dowiedz się więcej
z-ca przewodniczącego Prezydium KZP PAN

Prof. dr hab. Bolesław Samoliński

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
+ dowiedz się więcej
członek Prezydium KZPPAN

Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski

Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
+ dowiedz się więcej
sekretarz naukowy KZP PAN, powołany na członka-specjalistę Komitetu w dniu 28.02.2020r.

Dr n.med. Daniel Śliż

III Klinika chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
+ dowiedz się więcej

Kontakt

Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. +48 (22) 182-60-00

Wydział V Nauk Medycznych
tel. +48 22 182 60 50
e-mail: wydzial_5@pan.pl