Drukuj

ZAKRES DZIAŁANIA

Komitet swym zakresem działania obejmuje zdrowie publiczne i epidemiologię. Do zadań Komitetu należy podejmowanie działań służących rozwojowi dyscypliny zdrowia publicznego, w tym zwłaszcza: analiza i ocena stanu nauki, wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej, inicjowanie badań, ocena programów oraz współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzyakademijnym Panelem do spraw Medycznych (IAMP).

The Committee in its scope of action includes public health and epidemiology. Its role is to develop the discipline of public health, in particular: an analysis and assessment of this science, to speak out on the science policy, initiation of research, evaluation of programs and cooperation in disseminating research results and scientific papers. The Public Health Committee is a National Committee to cooperation with The Interacademy Madical Panel (IAMP) (http://www.iamp-online.org/)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!